2.1.2.2.5.2 Referentiekaders

Als er meer en vooral gevarieerde argumenten ter Tafel komen, wordt vaak duidelijk dat deelnemers vanuit verschillende referentiekaders redeneren. Gezamenlijk besluiten impliceert meervoudig kijken. Bij verschillende referentiekaders horen ook andersoortige criteria die verwijzen naar de fundamentele waarden van de beslissers in relatie tot het keuzeprobleem.

                   

                                         

Waar de een vooral op zoek is naar de waarheid of rechtvaardigheid, zoekt de ander vooral naar werkzaamheid. Dit meervoudig kijken komt het besluitvormingsproces zeer ten goede; er ontstaat immers een rijker beeld dat meer recht doet aan de verschillende aspecten of dimensies van de vraagstelling. Ook worden fundamentele verschillen snel zichtbaar. Het nadeel kan zijn dat daarmee ook de complexiteit van het beslissingsproces exponentieel toeneemt (multiplier principe). Bij twee beslissers is het daarom van belang onderscheid te maken op basis van de rollen die men vervult, zoals bijvoorbeeld wanneer de een de ander helpt om te beslissen (zie Counseling).

Meer weten? Zie Gezamenlijk beslissen

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Referentiekaders