3.3.2.1 Groepsopdrachten

Om professionals goed te laten functioneren is het zaak ze te erkennen als experts die als taak hebben om problemen op te lossen en die dat doorgaans in teamverband doen. Probleem oplossen valt steeds meer samen met samen besluiten. Er is in die zin sprake van een vicieuze cirkel van samen oplossingen bedenken, samen besluiten nemen en teamwerk.
 
In schema:
oplossingen bedenken         samen besluiten
 
                                 SYNERGIE / BETERE BESLUITEN  
                 
                  teamwerk 
 
Deze vicieuze energiecirkel fungeert als hefboom (multiplier) met behulp van een aantal generatief-methodische principes van en voor collectief organiseren.
 
Hoe doe ik dat? 
  1. U creëert een werkkader
  2. U creëert een constructief perspectief
  3. U creëert een groeiperspectief
  4. U stimuleert synergie
  5. U houdt oog voor het hogere doel.
Meer weten? Zie Conferentiemodel
 
Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Generativiteit