3.3.2.2.1 Moderator

Een moderator is doorgaans een (externe) procesbegeleider die zelf geen inhoudelijke belangen heeft. Als moderator vervult men een aantal nauw samenhangende taken. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U bent de spelleider; als moderator neemt men een metapositie in, van waaruit men contact onderhoudt met de eisen vanuit de buitenwereld en de gevoelens en gedachten in de eigen binnenwereld, om op grond daarvan de voortgang van het spel te bewaken en het eigen handelen bij te sturen
  2. U bent de procesmanager; u biedt houvast aan de deelnemers met uitleg en instructie en verduidelijkt de bedoeling van de sessie (het werkkader)
  3. U bent relatiebeheerder; u onderhoudt het contact tussen uzelf en de spelers en de spelers onderling. Bij complexe opdrachten, zoals onderhandelingen op hoog niveau, kan men van tevoren besluiten tot een bepaalde tafelschikking van de deelnemers
  4. U bent participant; u kunt als moderator ook als deelnemer meedoen of gedurende een sessie in- en uitstappen. Men kan bijvoorbeeld in het begin als medespeler optreden om de spelsfeer op te roepen en vervolgens later meer procesmatig gaan sturen.

Meer weten? Zie Rollen