6.1.2.2 Metaforische rollen

Metaforische rollen zijn rollen met een hoge symbolische waarde of betekenis. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U bent de wijze: in deze rol onderhoudt de moderator de verbinding met de deelnemers en bevordert hun zelfreflectie. U helpt iedereen aan te zetten tot kritisch nadenken
  2. U bent de wetenschapper: vanuit deze rol geeft de moderator toelichting en instructie als inhoudsdeskundige en brengt hij analytische expertise in. U bevraagt deelnmers kritisch
  3. U treedt op als hofnar; als moderastor ‘ontregelt’ u met behulp van humor, overdrijving etc. de routinepatronen van de deelnemers om zo flexibiliteit en beweging te creëren
  4. U fungeert als diplomaat; vanuit deze rol bemiddelt u als moderator tussen verschillende standpunten die zich moeilijk met elkaar laten verzoenen
  5. U creert een soort 'Ronde Tafel'; als moderator beseft u dat collectief organiseren en besluiten ook aan symbolische voorwaarden moet voldoen, zoals een gelijkwaardige positionering en opstelling van de deelnemers. Men vormt samen een (systemisch) geheel.

Meer weten? Zie Rollen