3.1.2.2.5 Beslissers

Een wezenlijk aspect van collectief organiseren en beslissen is de zelfwerkzaamheid van de deelnemers. Naarmate er sprake van een grotere mate van ervaring en/of senioriteit van de deelnemers, neemt de mate van directieve sturing door de moderator in principe af. De doener-docent wordt steeds meer coach die de dingen laat ontstaan.

Op basis van hun betrokkenheid bij het probleem worden medewerkers uitgenodigd om deel te nemen aan een of meer sessies. Naast hun persoonlijke inbreng tijdens de sessie, leveren ze ook input aan voorafgaand aan de sessies. Deze input kan worden samengevat in steekwoorden die vervolgens worden ingebracht en besproken. De deelnemers zijn daarmee eigenaar van de argumenten die worden besproken. 

Meer weten? Zie Rollen