3.3.2.2.4 Organisator

De organisator is de persoon of instantie die de verschillende werkvormen beheert en op verzoek kan inzetten. De organisator bekijkt welke werkvorm een geschikt hulpmiddel is om het probleem van de probleemeigenaar op te lossen.

Meer weten? Zie Rollen