3.3.2.3 Sociaal scenario

De vele potentiele taken en rollen die nodig zijn voor collectieve besluitvorming kan men samenvatten in een aantal scenario’s. Hier staat het conferentiemodel centraal. Een conferentie is een samenkomst van mensen die een gemeenschappelijk belang nastreven, die samen willen beslissen. In de wandelgangen spreekt men van hei-sessies omdat men vaak kiest voor externe locaties. In meer formele zin gaat het om collectief organiseren (van Nistelrooij, 1999).

Hoe doe ik dat? 

  1. U creëert een wij-gevoel. Het is de bedoeling dat er een proces op gang komt van het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal en groepsidentiteit, een soort wij-gevoel
  2. U voert een dialoog. Er is sprake van een dialogische benadering. Een speelse manier van kennismaken, verhalen en metaforen zijn hierbij ondersteunend en verduidelijkend
  3. U creëert een bubble. Door het gezamenlijk onderzoeken en formuleren van de ambities creëert men gaandeweg samen ter plekke een soort nieuwe gemeenschappelijke werkelijkheid, een bubble
  4. U creëert gaandeweg een of meer strategieën. Gaandeweg vertalen de betrokkenen hun wensen en kritiek in combinatie met hun ambities naar een ontwerp van een oplossing. Er ontstaat een weg naar de oplossing, een of meer strategieën, in de vorm van een soort mentaal model dat u bijvoorbeeld met behulp van de DTM visualiseert
  5. U creëert een prototype. Het mentale model is een samenvoeging van resultaten van analyses, wegingen van al gerealiseerde good practices en een gemeenschappelijke inschatting op welke wijze het centrale vraagstuk het beste tegenmoet getreden kan worden. Er is nu een prototype
  6. U kiest voor 'Agree to disagree'. Indien er spanning bestaat tussen de deelnemers en/of belangen is het mogelijk dat er geen overeenstemming komt over het centrale vraagstuk, de bedoeling van de bijeenkomst. Dat is uiteindelijk vaak een zegen want ‘het openlijk oneens zijn’, voorkomt rampen in het vervolgtraject
  7. U fungeertt als bliksemafleider. Door in een virtueel (voor)traject bewust een plek te creëren waar spanning zich kan ontladen, voorkomt men agressie in het eigenlijke traject.

Meer weten? Zie Conferentiemodel