3.1.2.1.1 Werkkader

Een helder werkkader geeft richting aan de activiteiten van de deelnemers. Het is dit werkkader dat de deelnemers laat weten wat de bedoeling is en wat er dus van hen wordt verwacht in cognitieve en sociale zin. 

        

                              In co-creatie vaststellen van het werkkader

Hoe doe ik dat? 

  1. U stelt in co-creatie met de opdrachtgever en/of deelnmers de bedoeling van de sessie vast
  2. U bepaalt op basis van de bedoeling de verdere inrichting en vormgeving van de sessie
  3. U maakt hiervoor desgewenst ook gebruik van de DTM op metaniveau (zie afbeelding hierboven).

Meer weten? Zie Groepsopdrachten