2.1.2.5.1.1 Uitgangspunten

Om Waarderend Onderzoeken te ondersteunen, hanteert de DTM daartoe de volgende uitgangspunten om eigenaarschap en draagvlak te bevorderen (van der Vet, 2015).

Hoe doe ik dat? 

  1. De DTM biedt een passend handelingskader door een werkopdracht te formuleren die overeenkomt met de actuele professionele praktijksituatie
  2. De DTM versterkt de beweging richting horizontale co-creatie d.w.z. het onderling en op basis van gelijkwaardigheid inrichten van die praktijk op basis van praktische kennis
  3. De DTM versterkt tegelijkertijd de beweging richting verticale integratie door initiatieven bottom-up expliciet te stimuleren
  4. De DTM versterkt de beweging van de betrokkenen zelf in het sociale domein door peer-to-peercontacten te versterken
  5. De DTM genereert betrokkenheid bij het ontwerpen van een toekomst vanuit idealen
  6. De DTM versterkt relaties door het stimuleren van gezamenlijk gedragen succescriteria. Er is sprake van outputsturing
  7. De DTM stimuleert het ontdekken van eigen hulpbronnen bij alle betrokkenen. Onderzoek en ontwikkelen zijn twee kanten van dezelfde medaille: onderzoek = ontwikkeling.

Meer weten? Zie Waarderend onderzoek