2.1.2.5.6 Verandermanagement

Als verandering gewenst is, maar sprake is van onvermogen om meer fundamentele waarden en normen aan te passen, is coaching of psycho-educatie het devies en ook dat kan met de DTM worden ondersteund. Waar coaching zich doorgaans beperkt tot non-directief adviseren, gaat psycho-educatie een stapje verder, bijvoorbeeld om beslissers te leren anders om te gaan met stress.

Meer weten? Zie Alternatieve scenario's