2.1.4.1.2.3 Groepsbeslissingen

De toepassing 'groepsbeslissingen' ondersteunt het besluitvormingsproces van gezelschappen van drie deelnemers of meer. Als groep doorloopt men de gebruikelijke stappen voor rationele besluitvorming, waarbij een van de deelnemers als spelleider optreedt. Bij grote groepen (N>5) en/of complexe vraagstukken heeft een (extern) moderator de voorkeur omdat er dan al snel sprake is van verschillende perspectieven om naar opties en argumenten te kijken.

                        
 
Hoe doe ik dat?
  1. U maakt als spelleider/moderator enkele beweegbare informatie-objecten aan met behulp van de verschillende gekleurde tekstkaartjes (opties, argumenten en geeltjes)
  2. U laat alle deelnemers opties en argumenten aanleveren om, bij voorkeur op voorhand, zoveel mogelijk potentiele argumenten te genereren 
  3. U laat de deelnemers selecteren en wegen en zoveel mogelijk relevante argumenten, bij voorkeur in samenhang, in beeld brengen
  4. U begeleidt het proces en laat de groep zich vollledig focussen op hun argumenten en uiteindelijke beslissing
  5. U laat de groep net zolang puzzelen totdat beide partijen (moderator en groep) tevreden zijn met het eindresultaat
  6. U beseft dat die tevredenheid altijd een intuïtief oordeel inhoudt en het resultaat is van onderhandeling
  7. U maakt een screen-shot om het eindresultaat op te slaan en met anderen te delen.
Meer weten? Zie Gezamenlijk beslissen