2.1.2.3.2.1.1 Clusteren

Clusteren of categoriseren (chunking) is het samenvoegen van onderdelen tot overkoepelende gehelen of zoals bijv. appels, peren, bananen etc. tot fruit. De inhoudelijke mindmap wordt daarmee enerzijds overzichtelijker want er ontstaan minder losse elementen. Anderzijds ontstaan er (nieuwe) overkoepelende concepten of perspectieven die vaak wat abstracter van aard zijn en daarom al snel om toelichting vragen. De DTM ondersteunt dit proces van zichtbaar maken en toelichten. 

                           

Meer weten? Zie Hulptechnieken