5.1.1.1 Doel

Stel dat men op het terrein van een UMC een windmolen wil gaan bouwen. De gezamenlijke besluitvorming over de doelen van dit project kan men op onderstaande wijze in beeld brengen.

Meer weten? Zie Wat-vraag