1.4.1.1.3 Scope

Stel dat men in de regio wil gaan samenwerken in de zorg. De gezamenlijke besluitvorming over de scope of afbakening (wat hoort er wel/niet bij) van dit project kan men op onderstaande wijze in beeld brengen. 

                         

Meer weten? Zie Wat-vraag