5.1.1.5 Het projectdoel

Stel dat men in de regio wil gaan samenwerken in de zorg. De gezamenlijke besluitvorming over doelen, resultaten, scope en succesfactoren van dit project integreren tot 'het projectdoel' kan men op onderstaande wijze in beeld brengen.     

Meer weten? Zie Wat-vraag