5.1.5 Waarmee-vraag

De uitvoer van een  project vraagt om inzet van mensen en middelen. Men kan de inschatting darvan op onderstaande wijze in beeld brengen. 

                  

Hoe doe ik dat?

  1. U bespreekt de fasering in termen van mijlpalen
  2. U bespreekt de begin- en eindtijd
  3. U bespreekt de benodigde mensuren
  4. U bespreekt de geschatte kosten
  5. U bespreekt de verwachte inkomsten 
  6. U hanteert hierbij, gezien de onzekerheid aan het begin, ruime marges.

Meer weten? Zie Projectcanvas