5.1.6 Eindframe

Het eindframe is de resultante van alle voorgaande activiteiten, waarbij men steeds heen- en weer is gependeld tussen start en finish. Dit eindframe kan men vervolgens gebruiken als opstap voor het projectcontract, -plan en/of -initiatiedocument (PID).

Meer weten? Zie Projectcanvas