5.1.3 Hoe-vraag

Binnen de Hoe-vraag bespreekt men de werkwijze waarmee het resultaat behaald gaat worden, welke methode men kiest om activiteiten te faseren, beheersen en beslissingen te nemen. De DTM ondersteunt deze activiteiten die inhoudelijk nodig zijn om het resultaat tot stand te brengen.

Hoe doe ik dat? 

  1. U bespreekt de acties en maakt deze inzichtelijk met een activiteitenbord
  2. U bespreekt de afhankelijkheden en risico's.

Meer weten? Zie Projectcanvas