1.3.6.3.2 Brain-netting

Brain-netting is de elektronische variant van brainstorming, bijvoorbeeld als men als team niet fysiek bij elkaar kan komen voor het genereren van nieuwe ideeën.

Meer weten? Zie Braintechnieken