x.3.2.1.3.1.4 Braindrawing

Braindrawing is het met behulp van tekeningen visualiseren van ideeën. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U gaat ment een aantal teamleden aan tafel zitten en formuleert een probleem met drie beperkingen
  2. U tekent vervolgens allemaal uw oplossing op een blad papier
  3. U schuift na x-minuten uw tekening door naar uw buurman of buurvrouw die het idee verder uitwerkt
  4. U legt, als iedereen aan de beurt is geweest, de tekeningen op tafel
  5. U bekijkt welk idee het beste lijkt en gaat dat verder uitwerken.

Meer weten? Zie Braintechnieken