2.1.6 Methodische posities

Een methodische positie is de plaats die methodisch werken inneemt in relatie tot iets of iemand anders binnen een groter geheel. Bij methodisch werken onderscheidt men twee basale en complementaire posities. 

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat er sprake is van een iemand is die methodisch te werk gaat, het subject
  2. U weet dat er sprake is van een methodisch vraagstuk, het object. 

Meer weten? Zie Begrippen