2.1.8 Voorwaarden

Voorwaarden zijn eisen waaraan voldaan moet worden om, in dit geval methodiek adequaat vorm te geven.   

Hoe doe ik dat? 

  1. U vervult wettelijk-methodische voorwaarden. U denkt binnen en vanuit een juridisch kader 
  2. U verdiept zich in de eisen die methodische doelstelling en doelgroep stellen als voorbehoud
  3. U regelt ruimtelijke voorwaarden zo goed mogelijk. U zorgt voor logistiek.

Meer weten? Zie Begrippen