2.1.2.3.1 Testimonials

Testimonials zijn geschreven of gesproken verklaringen van een persoon waarin de kwaliteit van een product of dienst wordt geprezen, zoals die over de DTM (destijds) van: 

  1. Prof.dr. SEJA de Rooij, internist-ouderengeneeskunde & klinisch geriater UMCG/Voorzitter RvB Med.Spectrum Twente
  2. Drs. J Lankhorst | Relatiemanagement | Manager Projectmanagement pool | Medische en Informatietechnologie (MIT) UMCG
  3. Ir. RM de Vink MBA | Adviseur en Programmamanager UMCG
  4. Prof. Dr. ADC Jaarsma | OWI UMCG/Decaan Fac.Diergeneeskunde RUU
  5. Dr. J Prins | Directielid MCL
  6. Dr. ASPM Breed | Hoofd Academische Huisartsenpraktijk UMCG
  7. Prof. dr. JKG Wietasch | Opleider Anesthesiologie UMCG
  8. Drs. M ten Duis | vrijgevestigd consultant Arbeid- & Organisatievraagstukken.

Meer weten? Zie Resultaten