2.1.2.3.1.1 de Rooy

A Digitafel tout le monde!

Als opdrachtgever van maar liefst twee bijeenkomsten kan je rustig stellen dat we de Digitafel ontdekt hebben. Allereerst tijdens de retraite van onze onderzoeksgroep op Schiermonnikoog zijn de tafels gebruikt om de researchvisie, missie en onderzoekslijnen van het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde vast te stellen. Dit gebeurde via een interactieve opzet waarbij eenieder, ook de enkeling die vaker wat meer moeite heeft ‘met hard op denken,’ op unieke manier werd uitgenodigd om gezamenlijk deel te nemen aan het werkproces en de denkkracht samen aan te zetten. Eerst werd speels via het spel ingezet op de tafel leren kennen en daarna werd er door iedereen actief op eveneens speelse maar ook zeker serieuze wijze gewerkt aan de taak die er lag. Door de input vooraf en de kaarten open op tafel te leggen, konden we met elkaar het gesprek aangaan op een manier die we nog niet eerder hadden gehad. In plaats van zenden en hopen dat de boodschap over kwam gingen we nu heel anders te werk: Luisterend naar elkaars opvattingen en uitgenodigd worden om je mening te geven verliepen op vloeiende en prettige wijze. De Digitafel is hierbij een bijzonder mooi instrument. Ook de terugkoppeling aan de andere groepen verliep met de andere stand van de Digitafel heel goed en uiteindelijk functioneerde de Digitafel ook als een mooi hulpmiddel bij de hieropvolgende pitches. Daarna was het werk nog niet afgerond en vanuit de werkwijze met de tafel, de terugkoppeling en de pitches vonden we ruimschoots materiaal om in werkgroepen na de retraite aan verder te werken.

De andere bijeenkomst was met een grote groep internisten waarbij we ons bogen over een aantal complexe samenwerkingsvraagstukken voor de nabije toekomst. Ook hier wederom goede ervaringen. Samenwerken aan samenwerking, de Digitafel is echt een geweldig instrument hierbij. Ook hier zijn we na de heimiddag doorgegaan met werken aan de verbeterpunten en de verdere uitwerking van de vraagstukken. De Digitafel heeft onze discussies een goed stuk verder gebracht.

Dit werkt echt! En we blijven er graag mee werken. Maar de tafel plus de uitstekende begeleiding maakt van 1+1 hier echt 3.

Meer weten? Zie Testimonials