2.1.2.3.3 de Vink

In een aantal verschillende situaties heb ik als adviseur gebruik gemaakt van de Digitafel. Dit was in een tweetal missie en visie trajecten voor het Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG (UMCG samen met 15 vertegenwoordigers van verschillende zorgorganisaties uit de eerste lijn, waaronder bestuurders, psychologen en specialisten ouderenzorg). Daarnaast in een aantal verschillende situaties bij de huisartsgeneeskunde zoals het in kaart brengen van de eigen processen als het samenstellen van een profiel voor een nieuwe leidinggevende.
De ongedwongen opzet en de speelse sfeer waarin dit plaatsvindt maakt veel enthousiasme en drive bij de deelnemers los. Dit heeft tot gevolg dat er zowel inhoudelijk als in de onderlinge groepsdynamiek veel gebeurt. Hierdoor wordt een gedragen en bestendig resultaat neergezet.
Doordat we in alle gevallen met meerdere groepen hebben gewerkt en ook de resultaten aan de andere groep hebben gepresenteerd werd het resultaat nog beter gedeeld en vooral ook gedragen door de hele groep.
Ik zie de Digitafel als een uitstekend instrument om in te zetten in veel situaties waarbij groepsdynamiek en het gezamenlijk en gedragen neerzetten van resultaten een rol spelen.

Meer weten? Zie Testimonials