2.1.2.3.4 Jaarsma

Als opdrachtgever/gebruiker van de Digitafel-Methodiek viel het mij op dat er inderdaad echt sprake was van een dialoog. We hebben de tafel gebruikt voor het verder ontwikkelen en internaliseren van de visie en missie van onze onderzoeksgroep. Door het gezamenlijk staan en werken aan de tafel was er veel meer gelijkwaardigheid onder de participanten: iedereen kon actief meedoen, ook de wat minder verbaal sterken onder ons. Het leverde een prettige balans op tussen resultaatgerichtheid en een ieders inbreng.

Ik zou graag de Digitafel-methodiek in andere settings kunnen gebruiken!

Meer weten? Zie Testimonials