2.1.2.6 Ethiek

Ethiek richt zich op het beantwoorden van de vaag of methodiek goed of fout is en de zoektocht naar de criteria op grond waarvan men dat kan bepalen.

Hoe doe ik dat?

  1. U stelt (zichzelf) ethische vragen.

Meer weten? Zie Kwaliteiten

Nog meer weten? Zie Elo-Denkhulp: Ethische vragen