2.1.2.8 Praktijk

Het begrip praktijk verwijst naar de setting waarin de mens zijn handelen vormgeeft. Hier wordt vooral verwezen naar de professionele methodische praktijk, waarin van oudsher functionele en doelmatige kwaliteiten een belangrijke rol speelden. In het huidige postmoderne tijdperk gaat het voofral om het combineren van diverse soorten kwaliteiten.  

Hoe doe ik dat?  

  1. U stelt zichzelf, bij voorkeur in het kader van een samenwerkingsverband, praktijkvragen.

Meer weten? Zie Kwaliteiten

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Praktijkvragen