2.3 Leider

Een leider heeft autoriteit en geeft daarmee niet alleen richting en vorm aan het eigen handelen op het gebied van methodisch-strategische professionalisatie, maar ook aan dat van (een groep) anderen.

Hoe doe ik dat?

  1. U fungeert als rolmodel
  2. U werkt samen met en geeft sturing aan (andere) specialisten
  3. U heeft autoriteit (zie ELO-Professionaliteit: Autoriteit)

Meer weten? Zie Niveau

Nog meer weten? Zie ELO-Leiderschap