3.2.1.4.4 Verandering

Verandering leidt snel tot onzekerheid en dat neemt toe bij het ouder worden. Men houdt in toenemende mate vast aan patronen en frames. De uitdaging ligt dus in het bewustworden en veranderen van de (eigen) patronen (De Man, 2003; Bryan et al., 2006).

Hoe doe ik dat? 

  1. Het ontregelen van onbewuste patronen: het verbreken of verzwakken van een bestaande causale relatie is een belangrijke interventie voor verandering. Bewustwording ontregelt, zo constateerden we al eerder. Dat betekent in eerste instantie het bewust worden van vaak onbewuste patronen, deze met elkaar optekenen, en de huidige werkelijkheid bediscussiëren. Het gaat erom dat mensen zich samen bewust kunnen worden dát er patronen zijn, dat er verschillende verhalen de ronde doen over hetzelfde onderwerp en dat mechanismen keer op keer de kop opsteken en de organisatie in een greep houden
  2. Het versterken van bestaande patronen: bijvoorbeeld door het verminderen van tijdsvertraging
  3. Het installeren van nieuwe patronen: hergebruik van bestaande patronen, ondersteund door voorbeeldgedrag, nieuwe structuren en procedures enzovoort
  4. Het onbewust maken van de nieuwe patronen.

Meer weten? Zie Onderstroom