2.1.2.1.2.2 Counseling

De toepassing counseling ondersteunt het proces waarbij men de ander(en) helpt bij het nemen van hun beslissingen. In veel situaties is er geen 'beste' keuze op grond van inhoudelijke overwegingen en zijn het de opvattingen, wensen en praktische mogelijkheden van de beslisser die vooral bepalen welke keuze(s) die beslisser maakt. Een voorbeeld is een patient, die samen met de arts, tot een keuze moet komen tussen twee min of meer gelijkwaardige behandelingen. Men kan dan twee rollen onderscheiden:

                               

Hoe doe ik dat?

  1. U verheldert het keuzeprobleem van de ander
  2. U brengt alle afwegingen, twijfels en niet te vergeten emoties die een rol spelen bij het maken van de keuze in kaart
  3. U maakt als counselor enkele beweegbare informatie-objecten aan met behulp van de verschillende gekleurde tekstkaartjes (opties, argumenten en geeltjes)
  4. U benoemt de opties en vult de argumenten van de ander in; u checkt of u niets vergeten bent om zoveel mogelijk potentiele argumenten te genereren
  5. U laat de ander zijn of haar argumenten selecteren en wegen en laat dit alles zoveel mogelijk door de ander, bij voorkeur in samenhang, in beeld brengen
  6. U laat de ander net zolang puzzelen totdat u beiden tevreden bent met het eindresultaat, maar laat de inhoud daarvan aan de ander. Uw focus lit op de evaluatie van het proces
  7. U beseft dat die tevredenheid altijd een intuïtief oordeel inhoudt
  8. U maakt een screen-shot om het eindresultaat op te slaan en stelt dit aan de ander ter beschikking om desgewenst met anderen te delen.

Meer weten? Zie Gezamenlijk beslissen