5. Systematiseren

Onder systematiseren verstaat men het aanbrengen van eenduidige, logische en (hier) zichtbare patronen van, doorgaans bedrijfsmatige, werkvormen.

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt een algemene projectcanvas
  2. U gebruikt een meer specifieke A3
  3. U doet aan procesinrichting
  4. U doet aan benchmarking.

Meer weten? Zie Inleiding Methode