5.4 Benchmarken

Benchmarking is het vasstellen van kwaliteiten die zich moeilijk in maat en getal laten uitdrukken (benchmarken), zoals hieronder het functioneren van een arts in opleiding.  

   

Hoe doe ik dat?

  1. U plaatst de personalia van de te beooordelen persoon in het midden
  2. U maakt in de ondergrond een grove kwalitatieve indeling (o-m-v-g)
  3. U maakt kaartjes van de te beoordelen activiteiten
  4. licht als groepslid achtreenvolgens uw beoordeling toe aan de hand van de gestelde criteria en legt uw kaartje in het bijpassende vak
  5. U formuleert als groep uw gezamenlijke eindooordeel. 

Meer weten? Zie Systematiseren