Inleiding methode

Onder methode verstaat men een systematische manier om handelen in de praktijk vorm te geven.

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert een algemeen pragmatisch model
  2. U gebruikt specifiek-methodische i.c. hier systemische werkvormen
  3. U maakt gebruik van sociaal-wetenschappelijke vaardigheden
  4. U werkt met bouwstenen, u gebruikt methodische technieken 
  5. U brengt een doelmatig patroon aan, u systematiseert
  6. U splits gehelen op in onderdelen. U differentiëert
  7. U voegt onderdelen samen tot gehelen. U integreert                    
  8. U gebruikt instrumenten en/of hulpmiddelen (zie 2.1 DTM).

Meer weten? Zie ELO-Methodiek