Inleiding methode

Onder methodisch werken verstaat men hier de meta-methodologie: het op een systematische, weldoordachte wijze tewerk gaan om een 'methodisch doel' te bereiken. Gezien de fundamenteel verschillende aanpak tussen geordende, ongeordende en chaotische vraagstukken, worden de verschillende methodologieën hier separaat uitgewerkt.

                       

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt bij simpele en ingewikkelde problemen de algemene praktijkaanpak (APA)
  2. U gebruikt bij complexe problemen de systemische aanpak (SA)
  3. U gebruikt bij chaotische problemen de eclectische aanpak (EA)
  4. U gebruikt in alle gevallen ter ondersteuning de Digitafel-Methode (DTM).

Meer weten? Zie ELO-Methodiek

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Cynefin-model