Inleiding methode

Onder methode verstaat men een systematische manier om handelen in de praktijk vorm te geven.

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert een algemeen pragmatisch model
  2. U gebruikt specifiek-methodische i.c. hier systemische werkvormen
  3. U maakt gebruik van sociaal-wetenschappelijke vaardigheden
  4. U voegt onderdelen samen, u doet aan chunking en integreert
  5. U brengt een doelmatig (bedrijfsmatig) patroon aan, zoals een Canvas. U visualiseert en systematiseert
  6. U gebruikt methodische instrumenten en/of hulpmiddelen (zie 2.1 DTM).

Meer weten? Zie ELO-Methodiek