Inleiding

Onder methodisch werken verstaat men het gebruik van procesmanagement 'volgens de regels van het vak'. 

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert een algemeen-werkzame aanpak, u bent pragmatisch
  2. U gebruikt specifiek procesmatige werkvormen.