Inleiding methode

Onder methode verstaat men een systematische manier om (hier) methodologisch handelen in de praktijk vorm te geven. Gezien de fundamenteel verschillende aanpak tussen wat in het Cynefin-model geordende (ingewikkelde) en ongeordende (complexe) vraagstukken wordt genoemd, zijn beide benaderingen hier separaat uitgewerkt.

                   

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert bij geordende of eenduidige vragen de algemeen-pragmatische aanpak (APA)
  2. U maakt bij complexe vragen gebruik van een systemische aanpak (SA)
  3. U past een diversiteit aan (soc. wetenschappelijke) werkvormen toe. U hanteert een eclectische aanpak (EA).

Meer weten? Zie ELO-Methodiek

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Cynefin-model