1.3.3 Plan van aanpak

Met het opstellen van een plan van aanpak bepaalt men wat er (verder) moet gebeuren nadat het probleem in kaart is gebracht en (eerste) probleemverkenning of -analyse heeft plaatsgevonden.

Hoe doe ik dat? 

  1. U formuleert wat er verder moet gebeuren. U maakt een vervolg-actieplan
  2. U gaat zo nodig na of u alle controlevragen positief kunt beantwoorden. U checkt.

Meer weten? Zie Werkwijze APA