1.6 Afsluiting

Een goede afsluiting is van belang voor zowel de hulpvrager als de consulent omdat men hiermee kan nagaan of het meest optimale resultaat inmiddels is bereikt, of de hulpverleningsrelatie weer terug kan gaan naar het oude niveau en of de ander weer op eigen kracht verder kan. 

Hoe doe ik dat?

  1. U zorgt voor een gezamenlijke evaluatie, waarbij u samen met de hulpvrager nagaan in hoeverre de aanpak heeft geleid tot het beoogde resultaat en hoe men de weg naar dit resultaat heeft ervaren
  2. U besluit samen tot, al of niet via herhaling, voortzetting of bijstelling van het oorspronkelijk ingezette beleid
  3. U beeindigt uiteindelijk het contact
  4. U verwijst desgewenst (terug).