1.3.6 Evaluatie

Een goede evaluatie en afsluiting zijn van belang voor zowel de hulpvrager als de consulent-expert omdat men hiermee kan nagaan of het meest optimale resultaat inmiddels is bereikt, of de hulpverleningsrelatie weer terug kan gaan naar het oude niveau en of de ander weer op eigen kracht verder kan. 

Hoe doe ik dat?

  1. U evaluatie in termen van resultaat en proces
  2. U focust op hoe de andere een en ander heeft ervaren
  3. U besluit samen tot, al of niet via herhaling, voortzetting of bijstelling van het oorspronkelijk ingezette beleid
  4. U beëindigt het contact
  5. U past uw eigen handelen in de toekomst desgewenst aan. U leert. 

Meer weten? Zie Werkwijze APA