1.1.2 Soorten diagnoses

De diagnose is de verbinding tussen de analyse van het probleem en de uiteindelijke oplossing van het probleem. Afhankelijk van de context kan men verschillende soorten (hier medische) diagnoses hanteren.

Hoe doe ik dat?

  1. U werkt met objectief vast te stellen problemen waarvan de verklaring bekend is in termen van afwijking en onderliggende oorzaken. U hanteert een probleemdiagnose
  2. U werkt met een verzameling verschijnselen die samenhangen zonder dat u het achterliggende mechanisme exact kent. U gaat uit van een syndroomdiagnose
  3. U gebruikt het probleem zelf als diagnose omdat u geen onderliggende probleem- of syndroomdiagnose kunt stellen. U beperkt zich tot een symptoomdiagnose.

Meer weten? Zie Toelichting APM