Soorten diagnoses

De diagnose vervult als sleutelbegrip diverse rollen en dat maakt dat men, afhankelijk van de context, verschillende soorten diagnostiek kan hanteren. Procesmatig lijken deze vormen sterk op elkaar; het is vooral zaak z.s.m. de juiste vorm te kiezen.

Hoe doe ik dat?
Afhankelijk van uw doelstelling kiest u voor het vaststellen van de: