1.2.1.2 Reden komst

De reden van komst is voor de hulpvrager een soort houvast in het contact, een soort binnenkomer, en dient dan ook altijd snel te worden besproken. Mogelijk gaat het om het probleem waarvoor de afspraak is gemaakt, mogelijk om iets anders.

Hoe doe ik dat?

  1. U begint met enige procedurele afstemming
  2. U komt ter zake met een algemene open vraag
  3. U formuleert, zodra de reden van komst helder is, het gezamenlijke gespreksdoel.

Meer weten? Zie Kennismaking