1.1.4 Gespreksagenda

Om het overzicht te bewaren, is het handig om, zodra enigszins duidelijk is wat er speelt, samen met de hulpvrager een gespreksagenda te maken, waarop men aangeeft wat wanneer ter sprake komt en wat de rol van beide gesprekspartners is.

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt u een samenvatting van de gesprekssituatie, bij voorkeur in relatie het aanmeldingsprobleem
  2. U doet u een procedurevoorstel in de vorm van een gespreksagenda. Bijvoorbeeld: "Om die vraag te kunnen beantwoorden, wil ik u zo eerst een aantal vragen stellen. Misschien moet ik u daarna nog wat aanvullend onderzoek doen etc. Akkoord?"