1.1.5 Aanvullend onderzoek

Aanvullend onderzoek wordt gedaan om extra informatie te verkrijgen en kan betrekking hebben op het probleem zelf, maar ook op de context. De nieuwe informatie geeft vaak niet alleen inzicht in de oorzaken van het probleem, maar ook in de (on)mogelijkheden van bepaalde oplossingen.

Hoe doe ik dat?

  1. U kiest, als u meer wilt weten van specifieke kanten van het probleem of zaken wilt uitsluiten, voor specifiek vervolgonderzoek
  2. U onderzoekt, als u meer wilt weten over de persoonlijke voorgeschiedenis, de hulpvragers levensloop
  3. U kiest, als u meer wilt weten over factoren die in het hier en nu een belangrijke rol spelen, voor verduidelijking van achtergrondgegevens 
  4. U kiest, als u meer wilt weten over sexe- en cultuurspecifieke factoren, voor een diversiteitsbenadering

Meer weten? Zie Toelichting APM