Aanvullend onderzoek

Het kan zijn dat u genoeg heeft aan de informatie die bij het bespreken van het probleem naar voren is gekomen. Soms is het echter belangrijk om meer te weten over de voorgeschiedenis van het probleem en/of de organisatie. Ook kunnen persoonlijke achtergrondgegevens van de hulpvrager relevant zijn. Al deze informatie biedt u niet alleen inzicht in de oorzaken van het probleem, maar ook vaak in de (on)mogelijkheden van bepaalde oplossingen.

Hoe doe ik dat?
- Als u meer wilt weten van specifieke kanten van het probleem kunt u het best aanvullende specifieke onderzoeken doen (al of niet inclusief voorgeschiedenis).
- Als u meer wilt weten over de persoonlijke voorgeschiedenis, neemt u de levensloop van de hulpvrager door.
- Als u meer wilt weten over factoren die in het hier en nu een belangrijke rol kunnen spelen, vraagt u naar relevante achtergrondgegevens.
- Als u meer wilt weten over sexe- en cultuurspecifieke factoren, kunt u een diversiteitsbenadering kiezen.