1.1.1.1. Gerichte anamnese

Als sprake is van een duidelijk herkenbaar en afgebakend probleem, kan men zich beperken tot een gerichte anamnese. 

Hoe doe ik dat?
Bij de gerichte anamnese richt u zich primair op de volgende dimensies:

Meer weten? Zie Anamnese