Algemene anamnese

Als nog niet (helemaal) duidelijk is wat er speelt, is een brede benadering wenselijk. Desgewenst kan daarna  de anamnese nader worden toegespitst (bijv. tot de gerichte anamnese).

Hoe doe ik dat?

In de algemene anamese komen de volgende zaken aan de orde:
- persoonlijke gegevens
- voorgeschiedenis, problemen in het verleden
- huidig functioneren 
- gebruik hulpmiddelen (incl. consulenten)
- geschiedenis 
- anamnese van alle relevante onderdelen
- psychosociale anamnese.