Inleiding methodenleer

De methodenleer bestudeert op een wetenschappelijke manier de methoden, procedures en werkwijzen om kennis te verwerven en te delen. Elke vakdiscipline heeft naast algemene wetenschapsfilosofische beginselen ook eigen methodische werkvormen en technieken.   

Hoe doe ik dat?  

  1. U verheldert het thema met een aantal methodologische uitgangspunten
  2. U creëert inzicht met behulp van (meta)kennis. U ordent 
  3. U houdt rekening met de wisselwerking tussen kwaliteitsmanagement en levensloop
  4. U verdiept zich in de ontwikkeling van kwaliteit- en proceskunde. U kent de historie
  5. U bakent kwaliteitsmanagement af met behulp van voorbeeldige contrasten
  6. U put uit diverse bronnen
  7. U bouwt voort op de uitgangspunten van de metacompetentiegedachte (zie ELO-Denkhulp: Metacompetentie uitgangspunten).

 Meer weten? Zie ELO-Methodiek