Inleiding

De methodenleer bestudeert de wijze waarop men activiteiten, processen en groepen mensen structureert en systematiseert. 

                      

Hoe doe ik dat?  

  1. U gebruikt methodologische uitgangspunten
  2. U creëert in- en overzicht. U ordent 
  3. U kent van betrokkenen de levensloop
  4. U kent van uw onderwerp de historie
  5. U bakent uw onderwerp af met contrasten
  6. U gebruikt diverse bronnen
  7. U volgt hiermee de principes van pragmatisch verhelderen.

Meer weten? Zie ELO-Methodiek