Inleiding Methodenleer

De methodenleer bestudeert op wetenschappelijke manier de methoden, procedures en werkwijzen om werken vorm te geven. Elke vakdiscipline heeft naast algemene wetenschapsfilosofische beginselen ook eigen methodische werkvormen en technieken.

                           

Hoe doe ik dat?  

  1. U baseert zich op conceptuele uitgangspunten
  2. U creëert in- en overzicht. U ordent 
  3. U houdt rekening met de levensloop
  4. U verdiept zich in de historie
  5. U verheldert en bakent af met contrasten
  6. U put uit diverse bronnen.

Meer weten? Zie ELO-Methodiek