Inleiding

De methodenleer of methodologie bestudeert de wijze waarop men activiteiten en processen structureert en systematiseert. Hier ligt het accent op de onderliggende uitgangspunten en wetenschapsfilosofische beginselen van de methodologie. 

                      

Hoe doe ik dat?  

  1. U baseert zich op methodologische uitgangspunten
  2. U creëert methodologisch in- en overzicht. U ordent 
  3. U houdt rekening met uw eigen (professionele) levensloop
  4. U houdt rekening met de geschiedenis van het vak, de historie
  5. U verheldert en bakent af met methodologische contrasten
  6. U put uit diverse methodologische en wetenschapsfilosofische bronnen
  7. U bouwt voort op de Metacompetentie-uitgangspunten.

Meer weten? Zie ELO-Methodiek

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Metacompetentie-uitgangspunten