Inleiding methodenleer

De methodenleer bestudeert (wetenschappelijke) methoden, procedures en werkwijzen om kennis te verwerven en delen. Elke vakdiscipline heeft naast algemene wetenschapsfilosofische beginselen ook eigen methodische werkvormen en technieken.   

Hoe doe ik dat?  

  1. U verheldert het thema met een aantal methodologische uitgangspunten
  2. U creëert inzicht met behulp van (meta)kennis. U ordent 
  3. U houdt rekening met de wisselwerking tussen procesmanagement en levensloop
  4. U verdiept zich in de ontwikkeling van proceskunde. U kent de historie
  5. U bakent proceskunde af met behulp van voorbeeldige contrasten
  6. U put uit diverse bronnen
  7. U bouwt voort op de uitgangspunten van de metacompetentiegedachte (zie ELO-Denkhulp: Metacompetentie uitgangspunten).

 Meer weten? Zie ELO-Methodiek