Inleiding kwaliteitsmanager

De rol van kwaliteitsmanager of methodoloog is het samenhangende geheel van gedragsregels, taken, rechten en plichten, dat het mogelijk maakt om het methodisch denken in processen en middelen strategisch, op niveau en vanuit een meervoudig perspectief vorm te geven. Hier ligt het accent op de bestuurs- en beheerwijze.

                                      

Hoe doe ik dat? 

  1. U werkt vanuit een strategisch geheel
  2. U positioneert zich op niveau
  3. U beheerst een aantal metacompentatieve perspectieven en -nevenrollen
  4. U integreert dit alles tot uw specifieke rol binnen uw eigen domein
  5. U kent uzelf.

 Meer weten? Zie ELO-Methodiek