Inleiding methodoloog

De rol van methodoloog of procesmanager is het samenhangende geheel van gedragsregels, taken, rechten en plichten, dat het mogelijk maakt om het denken in processen strategisch, op niveau en vanuit een meervoudig perspectief vorm te geven. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U werkt vanuit een strategisch geheel
  2. U positioneert zich op niveau
  3. U beheerst een aantal metacompentatieve perspectieven en -nevenrollen
  4. U integreert dit alles tot de specifieke rol van procesmanager/methodoloog binnen uw eigen domein.

 Mer weten? Zie ELO-Methodiek