1.1.3 Gespreksdoel

Het gespreksdoel kan samenvallen met het doel van het contact als geheel, maar ook beperkt zijn tot dit onderdeel van het contact. Vooral in dit laatste geval is het van belang duidelijk te maken waar men in het hier en nu op focust en wat eventueel in een ander gesprek aan de orde komt.

Hoe doe ik dat?

  1. maakt een samenvatting waarin u de strekking van het contact vervat:
  2. U controleert (al of niet expliciet) of dit klopt;
  3. U doet een procedurevoorstel, doorgaans in de vorm van een gespreksagenda.