1.2.1.3 Gespreksdoel

Het gespreksdoel kan samenvallen met het doel van het contact als geheel, maar ook beperkt zijn tot dit onderdeel van het contact. Vooral in dit laatste geval is het van belang duidelijk te maken waar men in het hier en nu op focust, wat eventueel in een ander gesprek aan de orde komt en hoe zich dit alles verhoudt tot het overkoepelende doel.

Hoe doe ik dat?

  1. U verwoordt kort en bondig de strekking van het contact. U focust
  2. U controleert of die strekking klopt. U checkt
  3. U doet een procedurevoorstel in de vorm van een gespreksagenda.    

Meer weten? Zie Kennismaking