1.2.4 Informed consent

Onder informed consent verstaat men de formele toestemming die een hulpvrager geeft aan de hulpverlener om over te gaan tot nader onderzoek of oplossing van het probleem.

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat u, im- of expliciet, een formele samenwerking aangaat. U sluit een contract 
  2. U draagt er voor zorg dat de toe- of instemming plaatsvindt op basis van vrijwilligheid
  3. U draagt er zorg voor dat toe- of instemming plaatsvindt op basis van gedegen informatie en informatie-overdracht. U zorgt voor geinformeerdheid
  4. U gaat na of er im- of expliciete toestemming vereist is. Ook als impliciete toestemming volstaat, legt u dit vast. U documenteert.

Meer weten? Zie AP-Stappenplan